Wie is de band krijgt kinderen?

November 17, 2014

SKR_8771(1).jpg
Ouders
De band krijgt kinderen voert, uit naam van werkgevers kinderopvangregelingen uit. Op deze website vindt u informatie over deze regelingen, de werkgevers- bijdrage en algemene informatie over kinderopvang. Als uw werkgever is aangesloten bij de band krijgt kinderen, kunt u online de werkgeversbijdrage aanvragen.

Werkgevers
De band krijgt kinderen voert kinderopvangregelingen uit voor werkgevers en is hierin de grootste intermediair van Nederland. Op deze site vindt u antwoorden op de vraag of het láten uitvoeren van de kinderopvangregeling voor u een oplossing is.

Vier van de vijf werknemers met CAO heeft regeling voor kinderopvang

September 23, 2014

Vier van de vijf (81 procent) werknemers waarop een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) van toepassing is, vallen onder een regeling voor kinderopvang. Dit is een stijging ten opzichte van de vorige meting uit 2002. Toen viel 76 procent van de CAO-werknemers onder een regeling voor kinderopvang.

Dit blijkt uit recent onderzoek naar de afspraken over kinderopvang in CAO’s door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Minister De Geus heeft dit aan de Tweede Kamer laten weten in reactie op vragen over een mogelijke toename van het aantal werkgevers dat weigert om bij te dragen aan kinderopvang van hun werknemers.

‘Bij een stevige inzet van sociale partners is de ambitie dat in 2008 90 procent van de werknemers een werkgeversbijdrage voor kinderopvang krijgt zeer wel haalbaar’, zo schrijft de minister. Hij verwacht dat de aanbevelingen hierover van de Stichting van de Arbeid de CAO-onderhandelingen positief zullen beïnvloeden.

Bestel nu nieuwe Sinterklaas-cd!

August 17, 2014

Bestel nu nieuwe Sinterklaas-cd!
16 november cd-presentatie Andere Koek

Wie komt er al jaren?
Ja, het is echt waar. Er is weer een cd uit van de Band Krijgt Kinderen. Dit keer een Sinterklaas-cd. Sprankelend en swingend. De naam doet al heel veel vermoeden: Andere koek. Met deels bekende Sinterklaas-liedjes en deels eigen werk. De bestaande liedjes zijn op de typische BKK-manier herschreven en opnieuw gearrangeerd. De eigen nummers hebben ieder een unieke invalshoek. Met een grote dosis humor, natuurlijk.

Hij komt, hij komt…
Cd-presentatie Andere Koek
Op de dag dat Sinterklaas arriveert in Nederland, zaterdag 16 november, wordt de nieuwe cd van de Band Krijgt Kinderen feestelijk gepresenteerd. ’s Morgens in Paradiso in Amsterdam en ’s middags in De Krakeling in Amsterdam. Bekende en nieuwe Sinterklaasliedjes worden live gespeeld. En natuurlijk neemt u meteen de nieuwe cd mee naar huis.

Reserveren voor Paradiso 11.00 uur: informatie volgt.
Reserveren voor De Krakeling 14.00 uur: vanaf 16 oktober kunt u kaartjes kopen aan de kassa. Vanaf 2 november kunt u telefonisch reserveren: 050 – 824 51 23.

Nieuwe speellijst gereed
De speellijst voor het seizoen 20153 is klaar. Kijk gauw of en wanneer de band bij jou in de buurt speelt. En reserveer op tijd kaarten. We merken steeds vaker dat voorstellingen al vroeg zijn uitverkocht.

Bokkensprongen dan toch in de winkel
Tot voor kort was de cd Bokkensprongen alleen verkrijgbaar bij optredens van de band en via onze site. Vanaf 18 oktober is Bokkensprongen ook te koop in de winkel. Vraag ook naar Ook klein klein kleutertje houdt van pop of naar Andere Koek. Het is wel mogelijk dat uw winkelier de cd’s nog moet bestellen. Maar laat dat u niet weerhouden. Veel plezier met de band thuis.

Doe ’s effe mee

De nieuwe show van de Band Krijgt Kinderen heet Doe ’s effe mee. De kleine koning heeft zijn paleis verhuurd. Aan een heel groot gezin uit de buurt. Namelijk de Band Krijgt Kinderen. In de danszaal van de kleine koning wordt het een feest. Swingende heupen, elastieke benen, wapperende handen… het danspaleis verandert langzaam maar zeker in een disco. Doe je mee?

Buenos Dias
Doe ’s effe mee is niet de enige show die de band het komend seizoen speelt. Van 16 november tot en met 5 december kun je komen kijken naar de Sinterklaas-show Buenos Dias, met de nieuwe Sinterklaas-liedjes van de band. Kijk op de speellijst waar deze shows worden gespeeld!

BKK bij KRO
Misschien heb je het al een keer gezien. De Band Krijgt Kinderen heeft bij een aantal familie-evenementen van de KRO opgetreden. Dat was te zien in een nieuwsflits bij KRO’s Kindertijd. En er zijn nog meer plannen…

BKK en België
België heeft de Band Krijgt Kinderen vorig jaar ontdekt. Veel optredens zullen in het nieuwe seizoen in België plaatsvinden. Dus België, kijk op de speellijst!

Vragen en boekingen
Vragen, opmerkingen, reacties op optredens… noem maar op. Je kunt ons bereiken via [email protected] Voor boekingen in Nederland bel je Dri3 Stenen Theaterproducties, 020 – 420 53 40. Voor boekingen in België bel jeThassos Verenigde Werkhuizen, Borgerhout, 0032 – 323 50 440.

Waarom uitbesteden?

Kinderopvang regelen is voor een personeelsafdeling meestal een bedrijfsvreemde en arbeidsintensieve activiteit. Regelgeving verandert snel en vaak ontbreekt dan specifieke deskundigheid. Uit onze praktijk blijkt dat u als werkgever tijd en geld bespaart wanneer u de organisatie van kinderopvang uitbesteedt. De kwaliteit van de uitvoering neemt tegelijkertijd toe.
Wat kan de band met kinderen doen voor u doen?

 • Voorlichting over kinderopvang aan werkgevers en CAO-fondsen;
 • Voorlichting over kinderopvangregeling aan werknemers;
 • Adviseren bij het opstellen van de kinderopvangregeling;
 • Toetsen van de inschrijving van de ouder aan de gestelde voorwaarden;
 • Opstellen en uitvoeren protocol voor extra controle op rechtmatig gebruik van de regeling door de ouder, zoals faxcontrole of controle per e-mail;
 • Vaststellen en uitkeren van de financiële bijdrage aan de ouder rekening houdend met onder meer het eventuele maximumuurtarief;
 • Bewaken dat er geen loon-in-natura wordt verstrekt;
 • Bewaken dat de vergoedingen betrekking hebben op geregistreerde kinderopvang;
 • Bewaken dat er geen fraude plaatsvindt;
 • Uitvoeren van alle administratieve en financiële handelingen;
 • Verstrekken van rapportages en managementinformatie;
 • Wachtlijstbeheer;
 • Jaarlijkse controle van het dienstverband van de ouder;
 • Opstellen jaarlijkse eindafrekening.

 

Kosten voor kind opvang

Wat zijn de kosten van kinderopvang voor mij als werkgever?
De prijzen voor kinderopvang zijn afhankelijk van verschillende factoren: de regio, het soort opvang (dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang), het aantal dagen dat ouders gebruik maken van de opvang en zo meer.
Met ingang van 1 januari 2005 is de werkgeversbijdrage onder de Wet kinderopvang in totaal eenderde van de opvangkosten (eenzesde voor iedere werkgever). De fiscale werkgeversaftrek van 30% vervalt. De overheid betaalt nog steeds mee aan kinderopvang, maar keert het belastingvoordeel rechtstreeks uit aan de ouders.

Bij een bijdrage van eenzesde deel zijn de gemiddelde kosten per kind op jaarbasis als volgt:
Gemiddelde jaarprijs voor 2,5 dagen opvang per week: € 7.000,-
Gemiddelde jaarkosten voor de werkgever per kind: € 1.167,-

Let wel:

 • In dit rekenvoorbeeld is geen rekening gehouden met een eventueel maximumuurtarief;
 • De kosten kunnen bedrijven, net als andere ondernemingskosten, aftrekken van de winst.
Welke tarieven hanteert Kintent?
Aan de diensten van Kintent zijn uiteraard kosten verbonden. Door een efficiënte bedrijfsvoering zijn de tarieven laag. Kintent werkt op basis van no cure no pay. Pas als een bijdrage wordt verstrekt voor kosten kinderopvang, brengt Kintent kosten in rekening. Wat u betaalt is afhankelijk van o.a. hoeveel kinderen er worden geplaatst en welk financieel systeem u kiest. Voor tariefinformatie op maat kunt u contact opnemen met de afdelingAccountmanagement & Marketing.
Zijn er voor ons bedrijf extra kosten als kinderopvang is geregeld in onze bedrijfstak-CAO?
In dat geval stort u als bedrijf meestal een bepaald percentage van de loonsom in een fonds voor kinderopvang. Daarnaast bent u geen extra kosten kwijt.
Indien uw vraag hier niet tussen staat, kunt u hier direct uw vraag stellen aan de band krijgt kinderen.

Enkele veelgestelde vragen

Hoe neem ik een link op van ons intranet/website naar de website van de band krijgt kinderen?
Kintent heeft hiervoor speciale banners ontwikkeld. Een eenvoudige uitleg over hoe u deze op uw intranet of website kunt opnemen, vindt u hier >>
Ons adres is veranderd, hoe geef ik dat door?
Een adreswijziging van uw bedrijf kunt u e-mailen naar Accountmanagement & Marketing.
Waarom kunnen we onze werknemers geen vergoeding geven met terugwerkende kracht?
CAO fondsen en bedrijven werken met budgetten voor kinderopvang en ontvangen van Kintent per kwartaal een overzicht van de bestede gelden en eveneens een prognose voor de rest van het jaar. Deze prognose geeft geen reëel beeld meer zodra er met terugwerkende kracht beroep wordt gedaan op deze fondsen met alle financiële consequenties van dien.
Hoeveel werknemers maken er gebruik van kinderopvang?
Uw bedrijf ontvangt elk kwartaal een overzicht van geldstromen binnen uw bedrijf of bedrijfstak met betrekking tot kinderopvang. Als uw bedrijf onder een CAO-regeling valt ontvangt de administrateur van het kinderopvangfonds dit overzicht. Hierop staat informatie over het aantal kinderen dat geplaatst is en hoeveel geld hiermee gemoeid is.
Waar kan ik de details van onze kinderopvangregeling vinden?
Op de website kunt u de grootste bedrijfstak- en bedrijfsregelingen opzoeken. Mocht uw kinderopvangregeling er niet bij staan, neemt u dan contact op met Kintent in Utrecht.

Hoe kunnen wij onze werknemers informeren over onze kinderopvangregeling?
Kintent biedt u hiervoor verschillende mogelijkheden. Ten eerste kunt u uw werknemers natuurlijk doorverwijzen naar deze site. Ook stellen wij folders beschikbaar waarin werknemers geïnformeerd worden over Kintent. Tenslotte behoort het ook tot de mogelijkheden om zelf een folder te laten ontwikkelen. Kintent ondersteunt u hierbij graag.
Wat moet ik doen als ik ontevreden ben over de band krijgt kinderen?
Kintent heeft een klachtenprocedure, want kwaliteit is voor Kintent een serieuze zaak. Het beste is om uw klacht eerst voor te leggen aan de direct betrokkene zelf. Hij of zij zal dan proberen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. U kunt uw klacht schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Contactgegevens vindt u op deze website.
Elke klacht wordt bij ontvangst direct geregistreerd. Wanneer een schriftelijk ingediende klacht niet direct kan worden opgelost, stuurt Kintent u een ontvangstbevestiging. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken krijgt u hierop antwoord.
Kintent voert kwaliteitsbewaking van klachtenbehandeling uit door de geregistreerde klachten achteraf te inventariseren en analyseren. Op basis hiervan kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening verder verbeteren.

Meer:

Hoe gaan wij met klachten om?

Wij nemen elke klacht serieus
Met uw medewerking kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren. Als u niet tevreden bent over onze organisatie of over ons werk willen we dat graag van u weten. Pas als we uw klacht kennen, kunnen we er ook écht iets aan doen. Om er zeker van te zijn dat elke klacht zorgvuldig wordt behandeld heeft Kintent een klachtenprocedure.
Heeft u een klacht?
Het beste is om uw klacht eerst voor te leggen aan de direct betrokkene zelf. Hij of zij zal dan proberen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.U kunt uw klacht schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Als u niet over het juiste telefoonnummer of adres beschikt, dan kunt u deze vinden bij de contactgegevens van Kintent.Na ontvangst van de klacht wordt bepaald welke afdeling verantwoordelijk is voor deze klacht. Een medewerker of de leidinggevende van deze afdeling zal uw klacht vervolgens behandelen.

Nota bene: Klachten over derden kan de band krijgt kinderen niet altijd direct oplossen. Ze blijven echter niet onbesproken. Klachten over kindercentra worden meegenomen in de gesprekken met hen. Klachten over uw kinderopvangregeling nemen we waar nodig mee in gesprekken met uw bedrijf of CAO-onderhandelaar.

Wat gebeurt er met uw klacht?
Elke klacht wordt bij ontvangst direct geregistreerd. Wanneer een schriftelijk ingediende klacht niet direct kan worden opgelost, stuurt Kintent u een ontvangstbevestiging.Kintent streeft ernaar om binnen vijf weken te reageren op uw klacht. Mocht u tussentijds aanvullende vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact op met de persoon binnen Kintent die uw klacht behandelt. Het kan zijn dat Kintent aanvullende informatie van u nodig heeft. In dat geval nemen wij contact met u op.

Vindt u dat uw klacht niet naar wens is beantwoord of opgelost, dan kunt u dit natuurlijk aangeven. In dat geval zal een hogere leidinggevende de klacht verder behandelen. Ook een klacht over een medewerker van Kintent wordt door de leidinggevende behandeld.

Structureel kwaliteitsbeleid
Kintent voert kwaliteitsbewaking van klachtenbehandeling uit door de geregistreerde klachten achteraf te inventariseren en analyseren. Op basis hiervan kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening verder verbeteren.

 

Hulp bij een drone kopen

Als je je ooit hebt afgevraagd wat er allemaal nodig is om een goedkope drone te kopen, is het internet een ideale plek voor jou. In dit artikel beschrijf ik namelijk alle basis componenten die nodig zijn om een goede basis te hebben om een kwalitatieve drone te kopen.

Ten eerste heb je natuurlijk een zender nodig. De zender is de afstandsbediening die je kunt gebruiken om te communiceren met je quadcopter. Er zijn verschillende soorten zenders, die zijn gecategoriseerd per merk, de frequentie en het aantal kanalen. Voor een quadcopter, ook wel quadrocopter genoemd, heb je tenminste een 4-kanaals zender nodig, maar ik stel voor om een 6-kanaals zender aan te schaffen die werkt op de 2,4 GHz frequentie.

quadrocopter

Ten tweede, heb je een ontvanger nodig. Dit is het brein van de drone. Het bepaalt namelijk hoe de motoren functioneren. Bij de keuze van de ontvanger, is het belangrijk om te onthouden dat niet alle ontvangers gelijk zijn. Sommige zijn zeer verfijnd en in staat een groot aantal functies zoals GPS en automatische hoogteplanning te integreren. Kies je ontvanger dus alleen op basis van wat je echt nodig hebt, en als je net begonnen zul je natuurlijk niet alle toeters en bellen nodig hebben.

Ten derde, zul je motoren en snelheidsregelaars (ESC) nodig hebben. Deze zorgt er voor dat de drone kan versnellen en bepaalt, in combinatie met de kracht van de motoren, ook wat de maximumsnelheid van je gekochte quadcopter zal zijn.

Ten vierde, zul je een batterij nodig hebben om alle elektronica te voeden. Lithium Polymeer (LiPo) accu’s zijn de meest populaire batterijen voor de RC hobby. LiPo accu’s worden gekenmerkt door hun aantal cellen (spanning) en de capaciteit (mAh). Elke LiPo cel heeft tussen de 3,7 V, dus een 1S (1 cel) batterij heeft 3,7 V, een 2S batterij 7,4 V en een 3S batterij 11,1 V, enzovoort. Capaciteit wordt gemeten in milliampère per uur (mAh). Hoe hoger het de capaciteit, hoe langer de batterij van de quadcopter mee zal gaan.

Ten slotte is er een stevig frame nodig om de elektronica mee te omhullen. Er zijn veel commercieel verkrijgbare drone frames. Met name de drone winkel van Alldrone staat bekend om de zeer ruime voorraad die zij ter beschikken hebben.

Het frame is het meest gemakkelijk aan te passen deel van de drone en als je echt zou willen, kun je zelfs je eigen frame bouwen en je drone een persoonlijk tintje geven.

Voor meer informatie over hoe je het beste een drone kunt kopen, of voor diepgaande recensies van commercieel verkrijgbare drones, zoals de DJI Phantom, raden we je aan om de volgende posts eens goed in de gaten te gaan houden.

Wat is een powerbank?

De meeste mensen hebben weleens gehoord van een mobiele oplader of hebben er wellicht ooit een gezien. Het verbaasd ons dan ook dat nog zo weinig mensen beschikken over een powerbank van powerladers.nl, die doorgaans niet groter hoeft te zijn dan een sleutel aan de sleutelbos. In dit artikel leggen we daarom uit wat een powerbank is, hoe deze werken en waar je op moet letten.

Een powerbank is een externe batterij die uw Smartphone, iPad of andere elektronische gebruiksapparaten eenvoudig kan opladen zonder een stekker in het stopcontact te steken. Het enige dat u nodig heeft is een usb kabel waarmee u het apparaat op de power bank kunt aansluiten. Deze mobiele oplader beschikt namelijk over een USB poort waar elke USB kabel ingestoken kan worden. Door het kabeltje aan te sluiten word de stroom van de powerbank overgezet naar de accu van uw apparaat. Na enkele uren beschikt u over een volgeladen batterij en kunt u volop gebruik maken van zijn toepassingen.

powerbank

Hoe werkt een power bank?
Een mobiele oplader is in feite een grote batterij die de stroom overzet naar de accu van uw telefoon, tablet of Smartphone. U dient deze dan ook eerst zelf op te laden en dit duurt ongeveer 3 tot 5 uur. Steek daarna de geschikte USB kabel in de powerbank en het specifieke apparaat. De power bank zal nu de energie overzetten van de batterij naar de gewenste accu. Doorgaans gaat er ongeveer twintig procent aan energie verloren. Hier kunt u rekening mee houden gedurende het opladen.

Welke powerbank is geschikt?
Dit is een belangrijke vraag en voorkomt dat u een verkeerde power bank aanschaft, omdat u niet weet op welke specificatie u moet letten. U moet letten op drie zaken, de capaciteit van de batterij (mAh), het voltage van de output en het aantal ampère. Deze informatie kunt u terugvinden in de handleiding van uw mobiele telefoon of google eens op de specificaties hiervan. Het voltage moet altijd gelijk zijn aan de originele oplader, om te voorkomen dat het apparaat overladen word. Het aantal ampères moet gelijk of hoger zijn dan de originele adapter. De capaciteit wordt uitgedrukt in mAh en geeft aan welke power bank u nodig heeft om de batterij een keer volledig op te laden.

Wij hopen dat u nu voldoende informatie heeft om een goede keuze te maken bij de aankoop van een powerbank. Meer informatie kunt u vinden bij de powerbank experts.

Muurstickers zijn geweldig!

Ik heb net het meest geweldige nieuwe product in huis interieur ontdekt en ze heten muurstickers. Het woord klinkt niet zo indrukwekkend, of vind je van wel? Voor mij roept de naam beelden op van de kleine stickers van Disney cartoons die mijn vijf jaar oude dochter in een kinder tijdschrift zou zien staan. Maar er is de laatste tijd toch iets veranderd hoor.

Het is niet gek dat er steeds meer vraag ontstaat naar muurstickers en muurteksten. Ze worden op grote schaal grafisch ontwerpen en kunnen worden toegepast op de muur om een indruk te geven alsof de afbeelding rechtstreeks op de muur is geschilderd. Het bereik van het aantal ontwerpen is enorm. Wil je een rustige, harmonieuze sfeer te creëren in je kamer? Dat zijn er honderden ontwerpen die geïnspireerd zijn op de natuur of dieren. Denk hierbij aan een muursticker van een boom, bloem of bijvoorbeeld een mooi paard. Een van mijn favorieten, genaamd bomen met vallende bladeren, is bijzonder mooi. Er zijn ook enkele opvallende barokke ontwerpen zoals opvallende zwarte kroonluchters of smeedijzeren leuningen. Als architectuur je ding is, dan kun je ook gaan voor een prachtig uitzicht op de Eiffeltoren in Parijs. Voor kinderen zijn er een aantal prachtige ideeën voor zowel jongens als meisjes. Ik hou echt van de uitstraling van het sierlijk paarde dat ik afgelopen maand op de slaapkamermuur van mijn dochter heb geplakt.

Hoe werken ze nou eigenlijk? Heel simpel, ze worden toegepast op een schoon, glad oppervlak, zoals een geverfde muur en het proces is hetzelfde als het aanbrengen van een die tatoeages die vroeger bij kauwgom zaten. Ook nu zijn onze kinderen er nog aardig bekend mee. Je hoort er niet meer bij als je geen muursticker of muurtekst aan de muur hebt hangen. Ze kunnen trouwens ook gemakkelijk worden verwijderd, zodat ze perfect zijn voor een huurwoning of voor degenen onder ons die graag een regelmatige verandering in ons decor aanbrengen met een minimale inzet van tijd en middelen. Een kind kan letterlijk de was doen dus!

Eindelijk bewijsmateriaal bij vandalisme of diefstal van uw voertuig

Het is erg raadzaam om te besluiten een dashcam te kopen voor alle soorten auto’s, met name werkvoertuigen als taxi’s of andere bedrijfswagens omdat ze veel op de weg zijn en bij een ongeval veel op het spel kan staan. Niet alleen voor het individu, maar zeker ook voor de reputatie ven het bedrijf. In het geval dat u een taxichauffeur bent en ‘s nachts een dronken passagier moet afzetten is het wel zo fijn om te weten dat een dashboard camera alles in de gaten houdt. Als een dashcam is geïnstalleerd in uw auto, zult u voortaan verzekerd zijn van extra beveiliging. U kunt de volledige rit registreren, alsmede alle gedragingen tussen u en uw passagiers. Als u een bedreigend gedrag of zelfs mishandeling meemaakt kunt u na de montage van dash cams makkelijk aantonen dat u het slachtoffer bent in plaats van de dader.

De carcam kan bovendien worden gebruikt om de de gevolgen van een verwonding veroorzaakt door een verkeersongeval op de dader te achterhalen. De techniek wordt in dat geval gebruikt om alle momenten van een reis op te nemen en zo te waarborgen dat wanneer letsel optreedt, de opnames van de dashcam kunnen dienen als wettig bewijs. Visuele documentatie van de camera’s speelt dus een cruciale rol bij de bescherming van u tegen foutieve beschuldigingen; bovendien zorgt het ervoor dat de kans op valse claims tegen verkleind wordt. De opnames van deze dashcam omvatten onder andere de toestand van de weg, de verkeersbelasting, de weersomstandigheden op het moment dat de schade zich voordoet, plus het gedrag of de actie van de automobilist voor de crash. Zeer nuttig dus voor het vervolgonderzoek. Een dashcam kopen is ontzettend voordelig en kan onder andere op de volgende website.

Sleutel kwijt, maar door lockpick geen spijt

We hebben het waarschijnlijk allemaal weleens meegemaakt, na een dag lang ploeteren komen we thuis om erachter te komen dat we de sleutel niet hebben. Of je deze bent verloren of vergeten maakt dan niet meer uit, binnen komen kan niet meer en een dure slotenmaker laten komen lijkt de enige oplossing. Is dat wel zo? Nee! In dit artikel leggen we uit dat er ook nog een methode bestaat die lockpicken heet en de kosten en moeite hiervan bespaard.

Dubbelzijdige setLockpicking is het handmatige open maken van sloten zonder gebruikt te maken van de sleutel, die ben je immers kwijt. Met lockpicks word het interne mechanisme van het slot gekraakt en hierdoor lijkt het net alsof de echte sleutel word ingevoegd. Hoe dit werkt leggen we uit in de volgende drie stappen.

 1. Werking van een slot. Diegene die weleens goed naar een sleutel heeft gekeken ziet diverse hoogten en zal zich wellicht hebben afgevraagd hoe dit komt. Beschouw die verschillen in diepte als en soort van puzzel, waardoor het slot weet wanneer de echte sleutel word ingestoken. Met pinnen die vallen in deze groeven is het namelijk mogelijk om een sleutel af te stemmen op het betreffende slot. Als deze groeven zijn na te bootsen kan het slot geopend worden en laat lockpicking juist dat doen.
 2. Hoe lockpick tools werken. Lockpick tools werken omdat ze de pinnen binnenin een slot handmatig omhoog drukken, waardoor deze de cilinders niet meer blokkeren. Met een spanningsregelaar kan vervolgens de cilinder worden geroteerd, waarna de deur openspringt. Deze techniek vergt wel enkele skills die kunnen worden opgedaan door oefening. De gemiddelde lockpicker opent een slot pas binnen enkele seconden naar jaren ervaring, maar enkele minuten is voor de beginnende lockpick beoefenaar goed te doen.
 3. Waar kan ik een lockpick set kopen. Een pick lock set mag legaal worden verkocht, zolang u ze enkel gebruikt op sloten waar u toestemming voor heeft. De winkelier is niet verantwoordelijk hiervoor en dat risico van gebruik ligt volledig bij de consument. Ga dus niet zomaar op iemand anders sloten met lockpick oefenen zonder toestemming, aangezien de kans groot is dat hij of zij dit minder leuk vind en aangifte hiervan doet. Wellicht word u zelfs aangezien voor een boef.

Als u uw sleutel in de toekomst nog eens kwijtraakt kunt u met deze handige lockpick tips voorkomen dat u een dure slotenmaker moet bellen of buiten moet slapen. Ook kunt u natuurlijk een reserve sleutel achterlaten bij uw buren, familie of vrienden.

Oude wetgeving kinderen

Het kabinet besteedt in de periode tot 2009 in totaal 218 miljoen euro aan maatregelen en initiatieven om zorg en betaald werk beter te combineren. Hierdoor stijgen vooral de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt. Uitgangspunt voor de maatregelen vormen de resultaten van de Stimuleringsmaatregel Dagindeling en het advies van de Stuurgroep Dagindeling. Het kabinet wil onder meer tussenschoolse opvang verbeteren en onderwijs, opvang en vrijetijdsvoorzieningen vaker onder één dak brengen. Ook streeft het kabinet naar flexibele werktijden en meer zeggenschap van werknemers over eigen inroostering. In totaal 118 miljoen euro komt ten laste van de rijksbegroting in de komende vijf jaren, 100 miljoen euro moet komen vanuit het Europees Sociaal Fonds. Dat geld is bestemd voor dagarrangementen, die gericht zijn op een meer sluitend dagprogramma voor kinderen. Hiermee heeft de ministerraad ingestemd op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Stimuleringsmaatregel Dagindeling werd vijf jaar geleden ingesteld met als doel maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten uit te dagen met creatieve ideeën en oplossingen te komen om de combinatie van werk en privé te vergemakkelijken. Hiervoor was destijds 27 miljoen euro beschikbaar, waarmee 140 experimenten zijn gesubsidieerd. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft begin vorig jaar geconstateerd dat tweederde van de experimenten onderdeel is geworden van beleid of zelfstandig voortgezet. Het kabinet vindt het belangrijk om met een aantal nieuwe experimenten te beginnen en met lopende projecten meer ervaring op te doen. Op basis van ESF-subsidie is met nog eens ruim 140 experimenten en projecten begonnen, terwijl een ronde voor 2005 wordt voorbereid.

De combinatie van arbeid en zorg kan werknemers veel stress opleveren. Het kabinet vindt het belangrijk dat zorgtaken voor een kind eenvoudiger te combineren zijn met een (deeltijd)baan. Hierdoor wordt het met name voor veel vrouwen makkelijker om (weer) te gaan werken. Ook kan het ziekteverzuim hierdoor dalen. Het kabinet streeft ernaar dat de groep personen die werk en zorg wil combineren maar dat niet doet, in 2009 25 procent kleiner is. Het kabinet wil dat het aantal vrouwen met een baan van minstens 12 uur per week toeneemt tot 65 procent in 2010.

Vrouwen kiezen er vaak voor (weer) te gaan werken als hun kind naar de basisschool gaat, ze kunnen moeilijk een kind gps tracker gebruiken. Nederland is één van de weinige Europese landen met een door een middagpauze, waardoor niet op kinderen kan worden gelet. Goede tussenschoolse opvang voor kids (overblijven) is daarom in Nederland een belangrijke voorwaarde voor vrouwen om te gaan werken. In 2002 bleef 30 procent van de kinderen op de basisschool dagelijks tussen de middag over. Het kabinet stimuleert de zogeheten brede school, waar kinderen de hele dag worden opgevangen. Van de ruim 7000 basisscholen zijn er inmiddels 500 een brede school. Het streven is dit aantal te verdubbelen in 2010. Door onderwijsorganisaties, opvang en vrijetijdsvoorzieningen onder één dak te brengen, kan de aansluiting verder verbeteren. Dit kan ook worden bereikt door verschillende functies uit bijvoorbeeld het onderwijs en de kinderopvang te combineren.

Het kabinet wil stimuleren dat werktijden flexibel worden. Een mogelijkheid is een zogenoemd moedercontract, waarbij de ouder alleen tijdens schooluren werkt. Ook zijn de afgelopen jaren de wettelijke mogelijkheden voor betaald en onbetaald verlof verruimd. De bedrijfscultuur bepaalt in belangrijke mate of daarvan daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt. Ook voor sociale partners is hier een belangrijke rol weggelegd.

Om de ervaringen en resultaten op het gebied van dagindeling en ruimtelijke ordening te verspreiden, is begin 2004 het kennisplatform Dagindeling, Ruimtelijke Ordening en Tijd opgericht. Uitgangspunt is bij de inrichting van nieuwe wijken meer rekening te houden met de wensen van mensen die taken combineren. Dit kan door bij de bouw van een wijk niet alleen rekening te houden met ruimtelijke ordening zoals wegen en water, maar ook met sociale aspecten als onderwijs en kinderopvang. Landelijke en lokale dienstenknooppunten zijn hiervan goede voorbeelden, waar persoonlijke diensten zoals kinderopvang of een boodschappenservice wordt aangeboden.